FREMGANGSRIK LALVLANDSSESONG FOR GOLDDIGGER GAV LEDELSE I NVC CUPEN

Etter et par semifinaler uten fuglearbeid, snudde det. NMs fjerde dag ble det 1AK, fredagen etter på Hamar ble det nok en 1pr. Så avsluttet hun i Skogbygda med 5VK og 2AK siste dagen. Dette sammen med tidligere resultat gav en knapp ledelse i NVC Cupen (enn så lenge).
Vil ellers berømme Breton klubbens prøve i Skogbygda, der var det få veier, store jorder, lite pløyd og mye fugl. Muligens i meste laget for enkelte, men det er dog et luksusproblem…