APPORT PRØVE KURS FOR FUGLEHUNDER

Isabel Hoffman

Apport er viktig, men det må læres og trenes på. Til dette er apport prøvene til stor hjelp. 

Apport prøve kurset i  Nittedal går over tre ganger + oppfølging på en avtalt prøve. Det omfatter opplæring og praksis i de ulike apport øvelsene: vann, spor og søkapport samt regler og bedømmelse.

Kurs dager: Onsdag 23 mai– Tirsdag 29 mai. – Torsdag 31 mai kl– Alle dager kl.1800

Vil du være med å styrke din hunds apport egenskaper? Har du god apportør hvor du ønsker å videreutvikle apporten. Det være seg med tanke på deltagelse på apport prøver eller drilling for jakt eller AK/ VK deltagelse. Ved å trene til og delta på apport prøvene får du vanligvis en solid apportør som er til å stole på! Apport trening bedrer også kontakt mellom hund og eier og styrker dressuren rent generelt.  Du kan bruke sommer månedene til dette.

NÅR TRENGER VI APPORTERENDE HUNDER?

PÅ JAKT! Jakt gir flotte natur opplevelser og spenning i hverdagen. Rundt regnet 180.000 personer betaler jegeravgift årlig. Mange av disse benytter hund under jakten.
Det hender at fugl blir skadeskutt, men bruker du en trenet fuglehund finner den vanligvis raskt fuglen.

PÅ JAKTPRØVER: For premiering i VK kreves det apport. For å kunne tildeles 1 AK på jaktprøve må hunden, enten dokumentere at den kan apportere i form av et apportbevis, eller ta det på stedet. Samt for enhver premiering på skog kreves enten apportbevis eller apport i felten.

FUGLEHUNDENS APPORT EGENSKAPER HØYT VERDSATT I EUROPA.
Drømmer du om å representere Norge under VM? Slett ingen umulighet hvis du har en god lavlandshund. Men det er krav om apport, være seg på land eller til vanns. Under VM er det felling, og henter ikke hunden den felte fuglen, blir fuglearbeidet underkjent. Dessuten må alle hunder som står til premiering møte på tampen av dagen for å avlegge vannapport. Ryker du der går du i beste fall ned en premiegrad!
Så overraskende nok for mange, viser det seg at Norge ikke er noe foregangs land med hensyn til apport. Mange land har nok atskillig strengere apport krav enn oss!

PÅM. RANDI SCHULZE MOB. 95101753

E-POST: RANDI@HUNDERIFOKUS.NO