FREMGANGSRIK LALVLANDSSESONG FOR GOLDDIGGER GAV LEDELSE I NVC CUPEN

Etter et par semifinaler uten fuglearbeid, snudde det. NMs fjerde dag ble det 1AK, fredagen etter på Hamar ble det nok en 1pr. Så avsluttet hun i Skogbygda med 5VK og 2AK siste dagen. Dette sammen med tidligere resultat gav en knapp ledelse i NVC Cupen (enn så lenge).
Vil ellers berømme Breton klubbens prøve i Skogbygda, der var det få veier, store jorder, lite pløyd og mye fugl. Muligens i meste laget for enkelte, men det er dog et luksusproblem…

Goldigger Årets jakthund 2016!

Det var en tydelig rørt Randi som mottok premien på Årets jakthund under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum. Det ble lagt stor vekt på jaktprøveresultatene til Goldigger samt nevn at dette var en lovende unghund med stort potensiale.

Vi gratulerere Randi og Goldigger for en fantastisk innsats innen både utstillinger og jaktprøver.

067
Deltakerne av Årets jakthund 2016.

023 037 041 043 055